تماس با سایت خرید خرید

سایت خرید با تکیه بر نیروی های متخصص در زمینه لوازم خانگی زیر نظر شرکت تولیکا به آدرس و شرح تماس زیر پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما می باشد.

تلفن تماس

۰۵۱۳۷۶۰۴۰۴۱

پشتیبانی خرید خرید

خراسان رضوی – مشهد – بلوار فردوسی روبروی آپارتمانهای مرتفع – مجتمع آهن – طبقه ۵ واحد ۵۰۱

 

 

دفتر مرکزی

خراسان رضوی – مشهد – چهار راه مجد – برج جاویدان – واحد ۵۵۳

صندوق پستی

info@KharidKharid.ir